İnsanoğlu ilk varolduğu günden bu yana bir şeyler için çabalıyor. Bunu en başta hayatta kalmak için yaptı. Hayatta kalabilmek için yemek bulmalı ve beslenmeli, türünü devam ettirmek için üremeli ve barınmalıydı. Barınmak için öncelikle aklını çalıştırmalı ve barınaklar yapmalıydı, sonrasında kendisine yönelik tehditleri bertaraf etmek için uğraş vermeliydi. İnsanoğlu geliştikçe uğraşları da çeşitlendi. Ticari ilişkiler insan ihtiyaçlarının da büyümesinden ötürü bir iş olarak para kazanma ve gelir elde etme amacıyla ortaya çıkarıldılar. Ticari ilişkiler getirilerinden ötürü bir meslek grubu oluşturdu. Tüccarlık en iyi gelir getiren mesleklerden birisi haline geldi. Aynı şekilde zanaat ile geçimini sağlayan insanlar ne kadar efor sarfediyorlarsa, çalışıyorlarsa ticaret yapan insanlar da artık bu işi çalışmak olarak tanımlayabileceğimiz bir biçimde efor sarfediyorlardı.

Para demenin güç demek olduğu dünyamızda insanoğlunun belki de en çok değer verilenler listesinde ilk sırada yer alabilecek para için insanlar harekete geçmek zorunda kalıyorlar. Kimisi fikrini aracı yapıyor bu uğurda, kimisi de emeğini fiziksel işgücünü. Tüm bu uğraşlar para kazanmak için. İnsanoğlu uzun zamandır, asırlardır çalışıyor. İlk amaç hep daha iyi bir yaşam standardı yakalamak oluyor, güçlendikçe ve para kazandıkça hep daha fazlasını isteyerek ve daha fazlasını istemeye alışarak büyüyen çalışma hırsı aynı zamanda insanı motive edici de olabiliyor.

Tabii ki çalışmak demek her zaman para için yapılan bir eylemi ifade etmeyebiliyor. Örneğin bir öğrenci ne için çalışır diye sorarsak uzun vadede para kazanma amacını görebiliriz, fakat kısa vadede çalışmak bir öğrenci için daha farklı şeyleri ifade eder. Bir öğrenci ilk başta öğrenme isteği içinde motive olabilmektedir. Bu öğrenme isteğinin sonucu olarak masaya oturan bir öğrenci gerek aile baskısı gerek gelecek kaygısı içinde çalışmak zorunda hissedebilir kendisini. Yani bu tip iteklemelerle de çalışmayı seçebiliriz kimi zaman. Ders çalışma deyince ilk aklıma gelen sıkıntılı vakit geçirmektir. Ardından kendime sorunca “bir insan niçin sıkıntılı vakite geçirmeye katlanabilir?” şeklinde, aldığım cevap genel olarak neden çalışırız sorusunun cevabını da veriyor.

Çalışırız, çünkü önümüzde ister kendimiz koymuş olalım, ister başka sebeplerden ötürü zorunda kalmış olalım ulaşmak istediğimiz bir hedefimiz ve elde etmek istediğimiz bir amacımız vardır. Bu amaç ve hedefler bizleri istemediğimiz eylemlerde bulunmaya zorlayabilir. İşte bu kısaca çalışmak diye kelimelendirilmiş bulunuyor.

Tabii ki her zaman için çalışarak geçirdiğimiz vakit sıkıntılı olmayabilir. Ben bunu özellikle sanat ile ilgilenen ve bu konuda çalışmalarda bulunan insanlar için daha olası görüyorum. Bir sanatçının çalışmalarında izlediği tutum genelde bir işçiye göre çok daha olumlu ve rahat olabilir. Tabii ki bu konuyu düşünürken her sanatçının koskocaman atölyelere sahip olduğunu ya da inanılmaz manzaralı bir evde ormana veya denize bakan pencerenin önünde yazan bir yazarın rahatlığını düşünmemeliyiz. Sanat her şekilde gerçekleştirilecek bir mevzu fakat konumuz şu an bu değil. Buradaki esas nokta bir sanatçının çalışırken her ne tip buhranlar yaşarsa yaşasın içinde bulunduğu motivasyon gayet yüksektir diyebiliriz. Zira buradan çıkarabileceğimiz bir şey de gerçek sanatçının sanatı para kazanmak amacıyla değil de kendisi için yatığıdır. Yani gerçek bir sanatçı kendisi için çalışıyor denilebilir, tam olarak doğru olmasa da.

işte bu gibi güdüler insanları çalışmaya sevkeder ve sonuç olarak ortaya çıkarılan şeyler o çalışmaya ayırılan vaktin bir çıktısıdır. Bu ister bir sanatçı olsun, isterse bir işçi ya da öğrenci insanoğlu bir şeyleri elde etmek, tatmin olmak, güçlenmek ve daha iyiye ulaşmak amacıyla çalışır.